Europejski Program Rozwoju Elektronicznej Administracji

eAdministracja to komplementarny program analizy i aktywacji potencjału rozwojowego urzędów administracji publicznej na terenie całego kraju w ramach nowoczesnej administracji elektronicznej integrującej się Unii Europejskiej.

Zarejestruj sięJesteś zatrudniony(a) w administracji publicznej? Jeśli tak, zarejestruj się w programie eAdministracja i rozwiń oraz udokumentuj swoje kompetencje ICT w zakresie przygotowania do wdrożenia elektronicznej administracji w europejskim programie szkoleniowo-certyfikacyjnym EITCA e-Government, korzystając z dofinansowania unijnego! Po pozytywnej realizacji programu otrzymasz wydany w Brukseli formalny certyfikat przygotowania kompetencyjnego w dziedzinie administracji elektronicznej przy 100% dofinansowaniu ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program eAdministracja realizowany jest na dwóch płaszczyznach. Pierwszą z nich jest przeprowadznie analizy dostępności informacji o szkoleniach i programach podnoszenia kwalifikacji merytorycznych wśród kadr urzędów administracji publicznej, oraz stworzenie raportu obrazującego efektywność wdrażania programów rozwojowych i równości dostępu do informacji o projektach dofinansowanych ze środków publicznych, w szczególności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Drugą płaszczyzną wsparcia jest unikalny program szkoleniowy w zakresie elektronicznej administracji, który skierowany jest do wszystkich kadr administracji publicznej na terenie kraju, obejmuje 90 godzin tematycznych kursów dotyczących technologii informacyjno-komunikacyjnych w zastosowaniu w nowoczesnej administracji publicznej oraz realizowany jest w trybie zdalnego nauczania przez Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn na specjalnej platformie e-Learning w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wdrażanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ukończenie szkolenia w ramach programu eAdministracja wiąże się z nadaniem międzynarodowego, europejskiego certyfikatu informatycznego dla kadr nowoczesnej, elektronicznej administracji EITCA eGovernment, wydawanego w programie European Information Technologies Certification Academy przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI (European Information Technologies Certification Institute) w Brukseli. Certyfikat wydawany jest w formie papierowej oraz elektronicznej w języku angielskim wraz z suplementem w języku polskim.

Program eAdministracja realizowany jest przez Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn we współpracy z Krajową Siecią Naukową KBN LFPPI (Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji) pod patronatem Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej w Brukseli w zgodzie ze Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Poddziałania 5.2.1 "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" wdrażanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Program szkoleniowy eAdministracja obejmuje 90 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w języku polskim na nowoczesnej platformie zdalnego nauczania CompLearn e-Learning. Proces dydaktyczny realizowany w trybie asynchronicznym obejmuje wykłady, laboratoria oprogramowania i konsultacje merytoryczne. Program szkoleniowy może być realizowany co najwyżej przez 3 miesiące, co oznacza, że przed upływem 3 miesięcy od daty rozpoczęcia szkolenia uczestnik musi przystąpić do procedury egzaminacyjno-certyfikacyjnej, która prowadzona jest w pełni w trybie zdalnym w specjalnym systemie egzaminacyjnym zintegrowanym z platformą CompLearn e-Learning.

eAdministracja

Do udziału w programie eAdministracja kwalifikują się wszyscy pracownicy zatrudnieni w urzędach administracji publicznej na terenie całego kraju. Zarówno realizacja szkolenia jak i procedura egzaminacyjno-certyfikacyjna i wydanie certyfikatów EITCA eGovernment są całkowicie bezpłatne, dzięki współfinansowaniu programu eAdministracja ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w programie nie wiąże się z żadnymi opłatami, a szkolenie może być realizowane poza czasem pracy uczestnika. Wymogiem wzięcia udziału w programie jest bycie zatrudnionym w urzędzie administracji publicznej. W celu przystąpienia do programu eAdministracja należy zarejestrować się w portalu eAdministracja.pl.

Szkolenia informatyczne CompLearn