Europejski Program dla Elektronicznej Administracji

eAdministracja to komplementarny program analizy i aktywacji potencjału rozwojowego urzędów administracji publicznej na terenie całego kraju w ramach nowoczesnej administracji elektronicznej integrującej się Unii Europejskiej.

Program realizowany jest na dwóch płaszczyznach. Pierwszą z nich jest przeprowadznie analizy dostępności informacji o szkoleniach i programach podnoszenia kwalifikacji merytorycznych wśród kadr urzędów administracji publicznej, oraz stworzenie raportu obrazującego efektywność wdrażania programów rozwojowych i równości dostępu do informacji o projektach dofinansowanych ze śródków publicznych, w szczególności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Drugą płazczyzną wsparcia jest program szkoleniowy eAdministracja, który obejmuje 90 godzin kursów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla nowoczesnej administracji publicznej i realizowany jest w trybie zdalnego nauczania przez Centrum Szkoleń Informatycznych CompLearn, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1 wdrażane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

Ukończenie szkolenia w ramach programu eAdministracja wiąże się z otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu informatycznego dla kadr nowoczesnej e-administracji, wydawanego przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli (European IT Certification Institute, ASBL). Certyfikat wydawany jest w formie papierowej oraz elektronicznej w języku angielskim wraz z suplementem w języku polskim.

Program eAdministracja realizowany jest przez Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn we współpracy z Krajową Siecią Naukową KBN LFPPI (Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji) w zgodzie ze Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Poddziałania 5.2.1 "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" wdrażanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Program szkoleniowy eAdministracja obejmuje 90 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w języku polskim na nowoczesnej platformie zdalnego nauczania CompLearn e-Learning. Proces dydaktyczny realizowany w trybie asynchronicznym obejmuje wykłady, laboratoria oprogramowania i konsultacje merytoryczne. Program szkoleniowy może być realizowany co najwyżej przez 3 miesiące, co oznacza, że przed upływem 3 miesięcy od daty rozpoczęcia szkolenia uczestnik musi przystąpić do procedury egzaminacyjno-certyfikacyjnej, która prowadzona jest w pełni w trybie zdalnym w specjalnym systemie egzaminacyjnym zintegrowanym z platformą CompLearn e-Learning.

eAdministracja

Do udziału w programie eAdministracja kwalifikują się pracownicy zatrudnieni w urzędach administracji publicznej. Zarówno realizacja szkolenia jak i procedura egzaminacyjno-certyfikacyjna są całkowicie bezpłatne, dzięki współfinansowaniu programu eAdministracja ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w programie nie wiąże się z żadnymi opłatami, a szkolenie może być realizowane poza czasem pracy uczestnika. Wymogiem wzięcia udziału w programie jest bycie zatrudnionym w urzędzie administracji publicznej. W celu przystąpienia do programu eAdministracja należy zarejestrować się w portalu eAdministracja.pl.

Szkolenia informatyczne CompLearn