Realizator

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację programu eAdministracja jest Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, funkcjonujące w ramach firmy CompSecur sp. z o.o. Partnerem programu jest Krajowa Sieć Naukowa KBN Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji (LFPPI, oddział przy Politechnice Wrocławskiej), wspierająca program ekspertyzą pracowników naukowych w dziedzinie zaawansowanych i perspektywicznych technologii informatycznych.

Program "eAdministracja" realizowany jest pod patronatem Europejskiego Instytutu Certyfikacji Technologii Informatycznych EITCI z siedzibą w Brukseli. Instytut EITCI jest podmiotem certyfikującym oferowane w ramach programu szkolenia informatyczne, realizowane w trybie e-learning. Certyfikaty informatyczne wydawane są w Brukseli w języku angielskim (wraz z odpisem w języku polskim) i stanowią istotne poświadczenie kwalifikacji zawodowych.

Szkolenia informatyczne CompLearn