Weź udział w programie

Do udziału w programie szkoleniowym eAdministracja kwalifikują się pracownicy zatrudnieni w urzędzie administracji publicznej. Zarówno realizacja szkolenia jak i procedura egzaminacyjno-certyfikacyjna są całkowicie bezpłatne dzięki współfinansowaniu Programu ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warunkiem udziału w certyfikacyjnym kursie informatycznym jest bycie zatrudnionym w urzędzie administracji samorządowej oraz otrzymanie skierowania do udziału w szkoleniu od swojego przełożonego.

Po zarejestrowaniu w niniejszym serwisie internetowym pracownik urzędu administracji samorządowej spełniający powyższe warunki otrzyma dostęp do platformy e-learning, na której w trybie zdalnym realizowany jest kurs i procedura certyfikacyjna EITCI.

Zarówno kurs jak i procedura certyfikacyjna EITCI oferowane są dla kadr administracji samorządowej bezpłatnie, dzięki dofinansowaniu ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uzyskanie certyfikatu informatycznego EITCI "eAdministracja / eGovernment" w ofercie komercyjnej to koszt powyżej 4000 zł.

Jeśli jesteś pracownikiem urzędu administracji samorządowej, zainteresowanym udziałem w certyfikacyjnym kursie informatycznym e-learning i bezpłatnym uzyskaniem certyfikatu informatycznego EITCI "eAdministracja / eGovernment", zarejestruj się w niniejszym serwisie przystępując do projektu eAdministracja (za udział w projekcie i realizowane w nim formy wsparcia nie są pobierane opłaty - projekt finansowany jest ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego).

eAdministracja

Aby przystąpić do programu szkoleniowego eAdministracja finansowanego ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego:

  • Należy być pracownikiem urzędu administracji samorządowej (gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich z terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej).

  • Należy uzyskać skierowanie do udziału w szkoleniu od swojego przełożonego.

  • Należy zarejestrować się w niniejszym serwisie wypełniając formularz przystąpienia do projektu eAdministracja.

Szkolenia informatyczne CompLearn