Dokumenty formalne udziału w Programie


    Pracownik urzędu administracji samorządowej (tzn. urzędu gminy, starostwa powiatowego lub urzędu marszałkowskiego) chcący wziąć udział w Programie eAdministracja zobowiązany jest:
  • zarejestrować się poprzez formularz rejestracyjny na portalu,

UWAGA: Od 01.01.2012 r. poniższe 3 dokumenty w formie papierowej nie są już wymagane od osoby przystępującej do projektu. Cały proces odbywa się elektronicznie.
    Pracownik urzędu administracji niesamorządowej (tzn. jednostki innej niż: urząd gminy, starostwo powiatowe oraz urząd marszałkowski) chcący wziąć udział w Programie eAdministracja zobowiązany jest:
  • zarejestrować się poprzez formularz rejestracyjny na portalu,

UWAGA: Od 01.01.2012 r. poniższy dokument w formie papierowej nie jest już wymagany od osoby przystępującej do projektu. Cały proces odbywa się elektronicznie.


Szkolenia informatyczne CompLearn