Program szkoleń informatycznych dla eAdministracji

Program szkoleniowy eAdministracja obejmuje 90 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w języku polskim na nowoczesnej platformie zdalnego nauczania CompLearn e-Learning.

W ramach platformy CompLearn e-learning realizowany jest proces dydaktyczny w trybie asynchronicznym. Proces ten obejmuje wykłady, laboratoria oprogramowania oraz konsultacje merytoryczne z zakresu objętego szkoleniem.

Program szkoleniowy może być realizowany co najwyżej przez 3 miesiące (co oznacza, że przed upływem 3 miesięcy od daty rozpoczęcia szkolenia uczestnik musi przystąpić do procedury egzaminacyjno-certyfikacyjnej, która prowadzona jest w pełni w trybie zdalnym w specjalnym systemie egzaminacyjnym zintegrowanym z platformą CompLearn e-Learning).

Certyfikowane kursy informatyczne dla kadr administracji samorządowej w formie realizowanych zdalnie na platformie e-learning szkoleń mają na celu umożliwienie kadrom administracji samorządowej nabycia i formalnego potwierdzenia międzynarodowym certyfikatem EITCI najistotniejszych kompetencji umożliwiających efektywne wykorzystanie informatycznych komponentów e-Administracji. Międzynarodowe certyfikaty informatyczne wydawane są przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli w języku angielskim wraz z suplementem w języku polskim.

eAdministracja

Certyfikaty wydawane przez Instytut EITCI w ramach Programu EITCA (European IT Certification Academy) stanowią formalne poświadczenie nabytych kompetencji umożliwiających efektywne wykorzystanie informatycznych komponentów e-Administracji (zgodnie z programami IDABC oraz ISA), stanowiąc dla kadr administracji samorządowej wartościowe uzupełnienie posiadanych już kompetencji z zakresu ICT wymaganych do swobodnego i efektywnego wykorzystywania technologii informatycznych w ramach elektronicznej administracji.

Kursy dla kadr administracji samorządowej umożliwiające uzyskanie certyfikatów informatycznych EITCI prowadzone są w całości w trybie zdalnego nauczania w Internecie za pośrednictwem platformy e-learning. Programowo kurs obejmuje trzymiesięczny okres trwania (podstawowa zawartość programowa to 90 godzin). Zajęcia w ramach kursu prowadzone są w systemie asynchronicznym, mogą być realizowane w trakcie lub poza godzinami pracy. W trakcie realizacji kursu, pracownik urzędu administracji samorządowej otrzymuje dostęp do elektronicznych materiałów dydaktycznych wg programu kursu oraz do ćwiczeń i laboratoriów oprogramowania prowadzonych w modelu rozproszonym przez Internet. Kurs realizowany jest w języku polskim. Planowy czas realizacji kursu przez każdego uczestnika to 3 miesiące, jednak możliwe jest również wcześniejsze ukończenie kursu, które warunkowane jest przystąpieniem do procedury certyfikacyjnej EITCI po ewentualnym szybszym zrealizowaniu programu kursu. Procedura certyfikacyjna EITCI realizowana jest, podobnie jak kurs, w trybie zdalnym za pośrednictwem specjalnego systemu testowego na platformie e-learning. Po zaliczeniu procedury testowej wydawany jest dla pracownika urzędu administracji samorządowej imienny certyfikat informatyczny EITCI w języku angielskim wraz z suplementem w języku polskim. Certyfikat wydawany jest w Brukseli i przekazywany pracownikowi urzędu administracji samorządowej za pośrednictwem realizatora programu.

eAdministracja

Warunkiem udziału w certyfikacyjnym kursie informatycznym jest bycie zatrudnionym w urzędzie administracji samorządowej oraz otrzymanie skierowania do udziału w szkoleniu od swojego przełożonego.

Po zarejestrowaniu w niniejszym serwisie internetowym pracownik urzędu administracji samorządowej spełniający powyższe warunki otrzyma dostęp do platformy e-learning, na której w trybie zdalnym realizowany jest kurs i procedura certyfikacyjna EITCI.

Zarówno kurs jak i procedura certyfikacyjna EITCI oferowane są dla kadr administracji samorządowej bezpłatnie, dzięki dofinansowaniu ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uzyskanie certyfikatu informatycznego EITCI "eAdministracja / eGovernment" w ofercie komercyjnej to koszt powyżej 4000 zł.

Jeśli jesteś pracownikiem urzędu administracji samorządowej, zainteresowanym udziałem w certyfikacyjnym kursie informatycznym e-learning i bezpłatnym uzyskaniem certyfikatu informatycznego EITCI "eAdministracja / eGovernment", zarejestruj się w niniejszym serwisie przystępując do programu eAdministracja (za udział w programie i realizowane w nim formy wsparcia nie są pobierane opłaty - program finansowany jest ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego).

Szkolenia informatyczne CompLearn