Informatyczne Certyfikaty EITCI

Certyfikat informatyczny EITCA e-Government

Certyfikaty wydawane przez Instytut EITCI w ramach Programu EITCA (European IT Certification Academy) stanowią formalne poświadczenie nabytych kompetencji umożliwiających efektywne wykorzystanie informatycznych komponentów e-Administracji (zgodnie z programami IDABC oraz ISA), stanowiąc dla kadr administracji samorządowej wartościowe uzupełnienie posiadanych już kompetencji z zakresu ICT wymaganych do swobodnego i efektywnego wykorzystywania technologii informatycznych w ramach elektronicznej administracji.

Certyfikat EITCA e-Government wydawany jest przez Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli ma charakter międzynarodowy i jest formalnym poświadczeniem nabytych kompetencji informatycznych.

Szkolenia informatyczne CompLearn