Szkolenia

Ukończenie szkolenia w ramach Programu eAdministracja wiąże się z otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu informatycznego dla kadr nowoczesnej e-administracji, wydawanego przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli (European IT Certification Institute, ASBL). Certyfikat wydawany jest w języku angielskim wraz z odpisem i suplementem w języku polskim.

eAdministracja

Program szkoleniowy eAdministracja obejmuje 90 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w języku polskim na nowoczesnej platformie zdalnego nauczania CompLearn e-Learning (proces dydaktyczny w trybie asynchronicznym obejmuje wykłady, laboratoria oprogramowania i konsultacje merytoryczne). Program szkoleniowy może być realizowany co najwyżej przez 3 miesiące (co oznacza, że przed upływem 3 miesięcy od daty rozpoczęcia szkolenia uczestnik musi przystąpić do procedury egzaminacyjno-certyfikacyjnej, która prowadzona jest w pełni w trybie zdalnym w specjalnym systemie egzaminacyjnym zintegrowanym z platformą CompLearn e-Learning).

Do udziału w programie szkoleniowym eAdministracja kwalifikują się jedynie pracownicy zatrudnieni w urzędzie administracji publicznej. Zarówno realizacja szkolenia jak i procedura egzaminacyjno-certyfikacyjna są całkowicie bezpłatne dzięki współfinansowaniu Programu ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w programie szkoleniowym nie wiąże się z żadnymi opłatami, a szkolenie może być realizowane poza czasem pracy uczestnika. Jedynymi wymogami są: zatrudnienie w urzędzie administracji samorządowej oraz otrzymanie skierowania na szkolenie od swojego przełożonego. W celu przystąpienia do programu szkoleniowego eAdministracja należy zarejestrować się w portalu eAdministracja.pl.

Szkolenia informatyczne CompLearn