Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację programu eAdministracja jest Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, funkcjonujące w ramach firmy CompSecur sp. z o.o. Partnerem programu jest Krajowa Sieć Naukowa KBN Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji (LFPPI, oddział przy Politechnice Wrocławskiej), wspierająca program ekspertyzą pracowników naukowych w dziedzinie zaawansowanych i perspektywicznych technologii informatycznych.

Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn (ICS CompLearn) funkcjonuje w ramach spółki CompSecur sp. z o.o., zakorzenionej we wrocławskim środowisku akademickim i działającej od 2005 roku. Wiodącym profilem działalności gospodarczej firmy CompSecur sp. z o.o. są specjalistyczne usługi konsultingowo-szkoleniowe w zakresie informatyki stosowanej (w szczególności bezpieczeństwa przetwarzania informacji). Firma posiada oddziały w 8 województwach i zatrudnia ponad 30-osobową kadrę (w tym pracowników akademickich w stopniach doktorów i profesorów). Posiada akredytację PARP (akredytacja nr 1588/2007) w zakresie usług szkoleniowo-doradczych w ramach działania SPO-WKP 2.1 w kategorii „Technologie informatyczne” oraz akredytację RIS (nr 2.02/00095/2008). Świadczy szkolenia otwarte dla odbiorców indywidualnych oraz zamknięte dla podmiotów instytucjonalnych, m.in. urzędów publicznych oraz organizacji prywatnych (w tym także wiodących firm informatycznych w kraju). Łącznie firma świadczyła usługi szkoleniowe dla ponad 5000 osób (pow. 200 000 uczestnikogodzin). Firma prowadzi sieciową platformę zawodową informatyków (ITPD), współorganizując środowisko zawodowe kilku tysięcy specjalistów ICT pracujących w kraju i zagranicą. Jakość świadczonych przez firmę usług szkoleniowych e-learning należy do najwyższych w kraju (zaawansowane internetowe platformy edukacyjne CompLearn e-Learning, umożliwiają asynchroniczną i synchroniczną współpracę kadr dydaktycznych z uczestnikami, a także pozwalają na szczegółowy monitoring i dokumentację wszystkich aktywności uczestników w procesie dydaktycznym). Rozwój technicznych rozwiązań e-learning prowadzony jest w firmie przez specjalistów informatyków w ramach budżetu rocznego powyżej 1 miliona zł (przy dofinansowaniu z funduszy strukturalnych w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka). Od 2005r. firma prowadzi na terenie całego kraju w ramach Informatycznego Centrum Szkoleniowego CompLearn komercyjne szkolenia e-learning w zakresie ICT skierowane do kadr sektora publicznego oraz prywatnego, a od 2006r. we współpracy z LKK-PWr. i WSZiF niestacjonarne wyższe studia podyplomowe „Bezpieczeństwo informatyczne” w trybie e-learning, w zgodzie z wytycznymi certyfikacyjnymi Instytutu EITCI w Brukseli.

Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn przy CompSecur sp. z o.o. jest partnerem wiodących na świecie korporacji informatycznych: Microsoft, IBM, Cisco, Symantec, Juniper Networks, Internet Security Systems, Sun Microsystems, Hewlett Packard, Novell Networks, Red Hat, MySQL, co umożliwia dostęp specjalistycznym kadrom zaangażowanym w realizację programu do szczegółowych specyfikacji najnowszych technologii informatycznych. Współpracuje także z Polsko-Japońską Izbą Gospodarczą w Tokyo oraz z Europejskim Instytutem Certyfikacji Informatycznej w Brukseli w zakresie działań wspierających rozwój edukacji informatycznej w kraju.

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki firma zrealizowała planowane rezultaty prowadzonych projektów szkoleniowych obejmując dotychczas wsparciem szkoleniowym ponad cztery tysiące osób (w ramach łącznego budżetu powyżej 4 mln zł; zakończone projekty: ZPORR 2.5, SPO-WKP 2.1, POKL 6.1.1.). W połowie 2008r. firma wygrała konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację w partnerstwie z Politechniką Wrocławską nowego typu studiów podyplomowych dla nauczycieli zawodu technik informatyk (POKL 3.3.2).

Szkolenia informatyczne CompLearn