Korzyści z wdrożenia eAdministracji

Wdrożenie ram administracji elektronicznej pociąga za sobą szereg konsekwencji. Korzyści wynikające z cyfryzacji usług publicznych są następujące:

 • Wdrożenie założeń eAdministracji automatycznie wymusza modernizację obecnej administracji, co bardzo istotnym stopniu przyczyni się do podniesienia jakości usług, ograniczenia niepotrzebnych wydatków. Modernizacja umożliwi łatwiejsze przystosowanie się do kolejnych regulacji Unii Europejskiej.

 • eAdministracja w oczywisty sposób przybliży realizację mobilności obywateli Unii Europejskiej.

 • Poprawi się dostęp do usług oferowanych przez administrację państwową dla osób niepełnosprawnych.

 • Realizacja usług w zautomatyzowanym zdalnym systemie w znaczny sposób zwiększy jego przejrzystość ograniczy czynniki korupcyjne.

 • Systemy eAdministracji są najtańszą i najskuteczniejszą metodą realizacji prawa dostępu obywateli do informacji publicznej.

 • Przyjęcie przez automatyczny system poszczególnych elementów procesów usług administracji państwowej odciąży pracowników, umożliwiając im realizację zagadnień merytorycznych zamiast technicznych. Wiąże się to z oszczędnościami a także ze znacznym podniesieniem jakości oferowanych usług.

 • Wprowadzenie oszczędności czasu (wszystkich stron) oraz oszczędności finansowych.

 • Zwiększenie dostępności urzędów – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 • Możliwość łatwiejszej eliminacji błędów (automatyzacja procesów eliminuje czynnik ludzki).

 • Zwiększenie zaufania do administracji publicznej poprzez formalne przejście do podejścia przedmiotowego (istotny jest wyłącznie cel usługi a nie osoba, która ją świadczy bądź zamawia).

eAdministracja

Należy podkreślić, że w ramach eAdministracji najważniejsze usługi publiczne są świadczone przez administrację samorządową. Zgodnie z tym obserwowany jest najsilniejszy rozwój eUsług właśnie w ramach kompetencji administracji samorządowej.

Przykłady wdrożeń e-Administracji i mechanizmów pomocniczych w Polsce:

 • ePUAP
 • e-podpis
 • System Zamówień Publicznych – Portal Centralny
 • „Elektroniczna Wymiana Dokumentów – Polska” (EWD-P)
 • Elektroniczna identyfikacja obywateli (elektroniczny dowód osobisty, projekt PESEL 2)

Szkolenia informatyczne CompLearn